×
Je winkelwagen is leeg.
×
Je winkelwagen is leeg.
×
Je winkelwagen is leeg.

Privacy statement

Privacyverklaring Nieuwetijdskind Magazine

Via de website https://event.nieuwetijdskind.com/ worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Nieuwetijdskind Magazine acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 maart 2015.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder verstaan het leveren van de producten die u bij ons bestelt;
 • het sturen van een nieuwsbrief;
 • het tonen van gerichte advertenties op de website;
 • het tonen van reacties en commentaar onder de berichten; en
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de diensten.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

 • E-mailadres

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

 • per e-mail
 • via sociale media

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid  opgenomen.

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Registreren

Het is mogelijk om uw gegevens via onze webshop te registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen,zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

 • uw NAW gegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • eventueel uw betaalgegevens

Advertenties

Onze dienst vertoont advertenties, waarbij wij persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden.

Hierbij worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:

 • langs automatische weg verzamelde (vermoedelijke) interesses van u
 • de paden waarlangs u door de dienst navigeert
 • statistieken over hoe u de dienst gebruikt
 • uw locatie 

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld voor de levering van de bestelde producten. De partners zullen de gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 • uw NAW gegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Deze beveiligingsmaatregelen zijn doeltreffend naar de aard van de persoonsgegevens.

ssl

Veilig Betalen

Nieuwetijdskind Magazine maakt bij online betalingen gebruik van veilige online SSL-verbindingen,herkenbaar aan het slotje aan het begin van je browser.Ook zie je in de URL ‘https’ staan in plaats van ‘http’. Deze extra ‘s’ staat voor ‘secure’. Met SSL wordt alle informatie tussen jou en onze website gecodeerd, zodat het onleesbaar is voor derde partijen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via ons contactformulier of de volgende adresgegevens:

Nieuwetijdskind Magazine
Delftseschans 7 (postadres)
3432TD, Nieuwegein
e-mail: info@nieuwetijdskind.com